fbpx
Join us Donate

When

09/04/2013    
7:00 pm - 9:00 pm

Where

Event Type

Loading Map....

Israeli-American Peace activist Miko Peled is coming to Cardiff. Come and hear him speak
on the current situation in Israel/Palestine Journey of an Israeli in Palestine A public talk, Q&A and book signing
Doors open 6.30pm
Cost: £5 in advance, £7 on the door
Bookings and information: cardiffpsc.weebly.com
or 0771 8786057 or from www.ticketlineuk.com

A peace message

Writer and peace activist Miko Peled offers an Israeli’s perspective on how to achieve peace in the Middle East. Miko says in public what others still deny or won’t speak about openly.
“For the good of both peoples, the Separation Wall must come down; the Israeli control over the lives of Palestinians must be defied so that a secular democracy where all Israelis and Palestinians live as equals can be established in our shared homeland”

Miko Peled
Mab y Cadfridog
Y mae Miko Peled – Americanwr ac Israeliad
sydd yn gweithredu dros heddwch – yn dod i
Gaerdydd. Dewch i’w glywed yn siarad am y
sefyllfa sydd ohoni yn Israel a Phalesteina
Taith Israeliad ym Mhalesteina:
darlith gyhoeddus ac arwyddo llyfr
Ymhle:: Darlithfa Shandon, prif adeilad Prifysgol
Caerdydd, Park Place, Caerdydd CF10 3AT
Pryd: Nos Fawrth, 9 Ebrill 2013, 6.30y.h.
Cost: £5 O flaen llaw, £7 Wrth y drwys
I neilltuo tocyn neu am wybodaeth bellach
– cardiffpsc.weebly.com neu 0771 8786057 neu oddi
wrth TicketLine www.ticketlineuk.com
Neges heddwch
Y mae Miko Peled, awdur Mab y
Cadfridog yn cynnig persbectif
Israelaidd ar sut i gyrraedd heddwch yn
y Dwyrain Canol. Dywed Miko yn
gyhoeddus yr hyn y mae eraill yn dal i
wadu.
“Er lles y ddwy genedl, rhaid i’r Gwahanfur ddod i
lawr; rhaid herio rheolaeth yr Israeliaid dros fywydau’r
Palesteiniaid fel y gellid sefydlu democratiaeth seciwlar lle
gallai pawb – Israeliaid a Phalesteiniaid fel ei