fbpx
Join us Donate
The Power of Boycott: Organising for Palestine in Wales / Nerth y Boicot: Trefnu i Balesteina yng Nghymru

When

13/02/2024    
6:00 pm - 7:00 pm

As Israel’s devastating assault on Palestinians continues, there’s never been a more important time to step up your activity in the Palestine solidarity movement.

Wrth i ymosodiad diffeithiol Israel ar y Palesteiniaid fynd yn ei flaen, erioed ni fu eiliad bwysicach i gynyddu’ch gweithgareddau yn y mudiad cydsefyll â Phalesteina.

Join this webinar to find out more about how you can get involved in campaigning for Palestinian freedom in Wales.

Ymunwch â’r gweminar hwn i wybod mwy am sut y gellwch chi ddod yn rhan o’r ymgyrchu dros ryddid i’r Palesteiniaid yng Nghymru.

Learn about the Palestinian-led BDS movement, and find out more about how targeted boycott and divestment campaigns are an effective and meaningful form of solidarity.

Dysgwch am y mudiad BDS dan arweiniad Palesteiniaid, a holwch fwy sut mae ymgyrchoedd boicotio a difreinio wedi’i dargedu yn fath effeithiol ac ystyrlon o gydsafiad.

The webinar will be in English and no live translation will be available, however we welcome questions in Welsh.

Bydd y gweminar yn Saesneg a ni fydd dim cyfieithu ar y pryd ar gael, ond croeso ichi gofyn cwestiynau yn Gymraeg.

Register here / Cofrestrwch yma

Speakers / Siaradwyr:

Bethan Sayed (Chair), Activist and former Member of the Senedd
Fiona Ben Chekroun, Europe Campaigns Coordinator for the BDS movement.
Ben Jamal, Director of PSC
Kathy Brooks, Chair of Montgomeryshire PSC

Register here / Cofrestrwch yma.