fbpx
Join us Donate

When

25/05/2013    
1:30 am - 5:30 am

Where

Wallace Lecture Theatre, Main Building
Cardiff University, Park Place, Cardiff, Wales
Loading Map....

DRONE WARFARE: FROM WALES TO GAZA

All Wales Anti-Drones Conference

The US launches hundreds of drone strikes in Pakistan, Yemen, Somalia, and reports show thousands of people  killed, including hundreds of children, while Israel uses drones to launch regular strikes on the besieged people of Gaza.

The Welsh Government uses millions of pounds of our taxes to facilitate the testing of drones at Parc Aberporth. The Israeli military are a frequent presence there. Do we want our government to be complicit in war crimes?
This important conference will discuss what drone warfare is & how we build the anti-drones movement in Wales.

Speakers include –

RAFEEF ZIADAH

Palestinian Spoken Word Artist & Activist

Senior Campaigns Officer with War on Want

CHRIS COLE

Secretary of the Drones Campaigns Network & Founder of Drones Wars UK blog

HARRY ROGERS

Bro Emlyn for Peace and Justice

HAYA AL-FARRA

Palestinian from Gaza

ARFON RHYS

Secretary, Fellowship of Reconciliation in Wales / Cymdeithas y Cymod

JILL EVANS MEP

Former Chair, CND Cymru and peace campaigner

For more info. and full conference programme email – [email protected]

Free admission, but donations welcome

Sponsored by Abergavenny and Cardiff Palestine Solidarity Campaign, Cardiff Stop the War Coalition, Cardiff S.T.A.R and others.

http://cardiffpsc.weebly.com/

RHYFEL DI-BEILOT:

O GYMRU I GAZA

Cynhadledd gwrth-Awyrennau Di-beilot:

Sadwrn 25 Mai, 1.30 – 5.30 yp

Darlithfa Wallace, Prif Adeilad

Prifysgol Caerdydd, Park Place

Y mae’r Unol Daleithiau yn lansio cannoedd o ymosodiadau gan awyrennau di-beilot ym Mhacistan, Yr Yemen a Somalia. Dengys adroddiadau fod miloedd yn cael eu lladd, gan gynnwys cannoedd o blant, tra bod Israel yn defnyddio awyrennnau di-beilot i ymysod ar drigolion Gaza dan warchae yn rheolaidd.
Defnyddia Llywodraeth Cymru filiynau o bunnoedd o’n trethi i hyrwyddo profi awyrennau di-beilot ym Mharc Aberporth,ac mae aelodau o’r Fyddin Israelaidd yn ymwelwyr cyson yno. Ydym ni am i’n llywodraeth fod yn gyfrannog mewn troseddau rhyfel?
Bydd y gynhadledd bwysig hon yn trafod beth mae rhyfel di-beilot yn ei olygu a sut y gallwn adeiladu mudiad gwrth-awyrennau di-beilot yng Nghymru.  

Siaradwyr i gynnwys:

RAFEEF ZIADAH

Artist llafar a Gweithredwraig Palesteinaidd

Uwch-swyddog Ymgyrchoedd War on Want

CHRIS COLE

Ysgrifennydd Rhwydwaith Ymgyrchoedd gwrth-Awyrennau Di-beilot a Sylfaenydd blog Rhyfeloedd Di-beilot y DU

HARRY ROGERS

Grŵp Heddwch a Chyfiawnder Bro Emlyn

HAYA AL-FARRA

Palesteinwraig o Gaza

ARFON RHYS

Ysgrifennydd Cymdeithas y Cymod

JILL EVANS ASE

Cyn-Gadeirydd, CND Cymru ac ymgyrchwraig dros heddwch

Am wybodaeth bellach ac am raglen lawn y gynhadledd anfonwch e-bost at: [email protected]

Mynediad am ddim ond croesewir rhoddion

Noddir gan Ymgyrch Gydsefyll â Phalesteina Y Fennni a Chaerdydd, Cynghrair Atal y Rhyfel, S.T.A.R Caerdydd ac eraill.